Licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 20 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612, sc.C

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile H.C.L.26/29.01.2024, organizează licitație publică pentru închirierea unui teren în suprafată de 20 mp, apartinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat în str.Fratii Golesti, zona bl.1612, sc.C.
Licitaţia va avea loc în data de 18.04.2024, ora 12ºº la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării, nr.139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune, într-un singur exemplae la registratura generala a Primariei municipiului Alexandria, până la data de 15.04.2024, ora 16ºº.
Documentația de licitație poate fi studiată și achiziționată, contra- cost , la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Public – Compartiment Domeniu Public.
Împotriva licitatiei, se poate face contestatie în conditiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Înformaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat – Serviciul Administrare și Valorificare Domeniu Public din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.
Clarificările privind licitația se pot obtine până cel tărziu la data de 08.04.2024.