Licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 14,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Cuza Vodă, zona bloc 711A, scara B

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 102/27.03.2023, cu rectificarea nr. 22127/26.04.2023, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 14,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str. Cuza Vodă, zona bloc 711A, scara B.
Licitaţia va avea loc în data de 05.07.2023 ora 11:00, la Sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 28.06.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004 – Contencios administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 19.06.2023.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.