Licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 44,39 mp, cu destinația cabinet medical aferent Dispensarului Policlinic, situat în strada Libertății nr. 122-124

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str.Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr.25/29.01.2024,
organizează licitaţie publică pentru închirierea unui spaţiu aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, în suprafaţă de 44,39 mp, cu destinația cabinet medical aferent Dispensarului Policlinic, situat în strada Libertății nr. 122-124.
Licitaţia va avea loc în data de 14.03.2024 ora 11:30 la Sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 11.03.2024, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Administrare si Valorificare Domeniul Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 04.03.2024.