Licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Strada 1 Mai, zona bloc 202, sc. C, cu destinația: alee acces și respectiv extindere spațiu comercial

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 144/26.04.2023,
organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate în Strada 1 Mai, zona bloc 202, sc. C, cu destinația: alee acces și respectiv extindere spațiu comercial.
Licitaţia va avea loc în data de 15.06.2023 ora 11:30 la Sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune într-un singur exemplar la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 12.06.2023, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004 – a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 06.06.2023.