Licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 26/29.01.2020, H.C.L. nr. 100/30.03.2020, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 94/26.05.2010, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:
– în data de 24.08.2023, zona bloc 201, zona bloc 202, zona bloc 204-217, zona bloc 205, zona bloc 207, zona bloc 209, zona bloc 214, zona bloc H3, zona bloc H3-210-211, zona bloc 359-H1-H2, zona bloc P+7, începând cu ora 11.00;
– în data de 24.08.2023, zona bloc 1601-1603, zona bloc 597, zona bloc 599, zona bloc 585-586-588, zona bloc 585-586-591, zona bloc A3-A4-B1, D1-D2, 713-Spate, zona bloc 714, zona bloc J135, începând cu ora 13.00.
Oferta se depune până la data de 21.08.2023, ora 16:00;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 11.08.2023.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.