Licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 282/21.12.2009, H.C.L. nr. 150/27.05.2020, H.C.L. nr. 255/29.09.2021, H.C.L. nr. 26/29.01.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achita taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:
– în data de 23.11.2023: zona bloc 100G, zona bloc 507-508, zona bloc I25, zona bloc I23 – I24, zona bloc I22, zona bloc I19, zona bloc I18 – Viitorului, zona bloc I1 – 1 Dec., zona bloc F3 – 1 Dec, zona bloc F1- F2-F3, zona bloc 809 și zona bloc 817, începând cu ora 11.00;
Oferta se depune până la data de 20.11.2023, ora 16:00;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.11.2023.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.