Licitaţie publică a unor copertine și terenuri pentru construcția de copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 816, zona bloc 905, zona bloc 1501-209, zona bloc 1612, zona bloc 210, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc B2, zona bloc B2-B4-B1-B3, zona bloc B4, zona bloc B6, zona bloc B8, zona bloc 704-706, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 96/19.11.2008, H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 25/29.01.2020 și H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine și terenuri pentru construcția de copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 816, zona bloc 905, zona bloc 1501-209, zona bloc 1612, zona bloc 210, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc B2, zona bloc B2-B4-B1-B3, zona bloc B4, zona bloc B6, zona bloc B8, zona bloc 704-706, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Serviciul Constatare Impunere Persoane Fizice sau Serviciul de Colectare Impozite Persoane Juridice, după caz din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139 astfel:
– în data de 25.04.2024, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 816, zona bloc 905, zona bloc 1501-209, zona bloc 1612, zona bloc 210, începând cu ora 11.00;
– în data de 25.04.2024, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc B2, zona bloc B2-B4-B1-B3, zona bloc B4, zona bloc B6, zona bloc B8, zona bloc 704-706, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 22.04.2024, ora 16.00;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 15.04.2024.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.