Licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc F2-F3, zona bloc F6-Loc de joacă, zona bloc 311, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 1501-209, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 96/19.11.2008 H.C.L. nr. 181/27.06.2018, H.C.L. nr. 194/12.06.2014, H.C.L. nr. 346/ 24.11.2017, H.C.L. nr. 25/29.01.2020, H.C.L. nr. 151/27.05.2020, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc F2-F3, zona bloc F6-Loc de joacă, zona bloc 311, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, zona bloc 1501-209, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, astfel:
– în data de 19.10.2023, zona bloc F2-F3, zona bloc F6-Loc de joacă, zona bloc 311, zona bloc 404-401, zona bloc 404-403, zona bloc 406, zona bloc 408, începând cu ora 11.00;
– în data de 19.10.2023, zona bloc 1501-209, zona bloc 210, zona bloc 214-222, zona bloc 215, zona bloc 216-223, zona bloc 702, zona bloc 703, zona bloc 703PT, zona bloc 703EG, zona bloc 706-704, începând cu ora 13.00.
Oferta se depune până la data de 16.10.2023, ora 16.
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 06.10.2023.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.