Licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc 408, zona bloc 210, zona bloc 210-213, zona bloc 215-Spate, zona bloc 216-223, zona bloc 1501-209, în vederea parcării autovehiculelor

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 194/12.06.2014 și H.C.L. nr. 181/27.06.2018, privind închirierea prin licitaţie publică a unor copertine aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autovehiculelor, situate în zona bloc 408, zona bloc 210, zona bloc 210-213, zona bloc 215-Spate, zona bloc 216-223, zona bloc 1501-209, în vederea parcării autovehiculelor.
Persoana interesată are dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.
Licitaţia va avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din strada Dunării, nr. 139, în data de 14.12.2023, începând cu ora 13.00;
Oferta se depune până la data de 11.12.2023, ora 16;
Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 04.12.2023.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul Domeniu Public – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.