JUDETUL TELEORMAN PRIMARIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul in strada Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unor terenuri, apartinand domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situate in zona fostei UM 01462, pentru construire de locuinte individuale.

Licitatia va avea loc la sediul Primariei municipiului Alexandria, strada Dunarii nr.139, in urmatoarele date:
– in data de 28.07.2011, ora 09.00, pentru terenurile de la nr.crt. 1 la nr.crt. 45, conform documentatiei de licitatie.
– in data de 29.07.2011, ora 09.00, pentru terenurile de la nr.crt. 46 la nr.crt.86 , conform documentatiei de licitatie.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei municipiului Alexandria- Serviciul Valorificare Patrimoniu ( telefon 0247.317.732, int.132 ).