JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 9857/12.05.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică în scopul închirierii unui teren aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Bucuresti intersectie cu Alexandru Ghica, cu destinatie amplasare totem – pentru reclama.

Licitaţia va avea loc în data de 26.05.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139 şi se va repeta în zilele de 02.06.2010, ora 10:00 şi de 09.06.2010, ora 10:00, în caz de neadjudecare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int.117.

Sari la conținut