JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 9249/12.05.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Constantin Brancoveanu, nr. 40A.

Licitaţia va avea loc în data de 28.05.2010, ora 10:00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139 şi se va repeta în zilele de 04.06.2010, ora 10:00 şi de 11.06.2010, ora 10:00, în caz de neadjudecare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/310572.

Sari la conținut