JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 9031/06.05.2011

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica deschisa in scopul concesionarii unui teren in suprafata de 34,00 mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Viilor, nr. 72, perioada de concesionare 15 ani.

Licitatia va avea loc în data de 02.06. 2011 orele 10ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, iar ofertele se primesc la registratura Primariei municipiului Alexandria, pana in preziua licitatiei, ora 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana.”

Documentatia de licitatiepoate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei municipiului Alexandria Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132, fax : 0247317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 26.05.2011.