JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8722/26.04.2010

„ Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică deschisă în scopul concesionarii unui teren în suprafaţă de 167,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in Str. Dunării, nr.126A, zona bloc F6, perioada de concesionare de 25 ani.

Licitaţia va avea loc în data de 21.05.2010, ora 10.00 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria până în preziua licitaţiei, ora 16,00, într-un singur exemplar în limba română.

În cazul neadjudecării, licitaţia se va repeta în data de 28.05.2010, orele 10,00, în aceleaşi condiţii.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247310572, fax.0247317728.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 17.05.2010. ”

Sari la conținut