JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8549./11.04.2013

“Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionării unui teren în suprafaţă de 23,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Libertăţii, nr. 328B în CV 64, perioada de concesionare de 25 ani.

Licitaţia va avea loc la data de 14.05.2013, orele 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria , iar ofertele se primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie , orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 29.04.2013.

Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”

Sari la conținut