JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 8124/07.04.2020

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str.Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 427/19.12.2019, organizează licitaţie publică  pentru închirierea  unui teren în suprafaţă de 5 mp, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, cu numărul cadastral 26120, situat în Piata Centrala, str. Constantin Brîncoveanu.

Licitaţia va avea loc în data de 29.04.2020 orele 11³º la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei municipiului  Alexandria, până la data de 27.04.2020, ora 1600 .

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu  Public si Privat – Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.134.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 22.04.2020.