JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 80.651/16.09.2022

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 238/24.08.2022,
organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu numarul cadastral 31908, situat în strada Cuza Vodă, ZONA BLOC V10.
Licitaţia va avea loc în data de 20.10.2022 ora 10 00 la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri situat în municipiul Alexandria, str. Confederației, nr. 1.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public și Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 07.10.2022.