JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7723/03.04.2013

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, organizează licitaţie publică, pentru inchirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local, in vederea parcarii autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în ziua de 23.04.2013, ora 1000 la sediul Primăriei Alexandria, strada Dunării, nr. 139, pentru zona blocurilor: CO1-CO2, 600, 602, 604, 605, 610, 611, 613, 38SERE-597, 38SERE 590-589, 38SERE 591, 597(fata), 594.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul incheiere si evidenta contracte – Directia patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732, int. 134.