JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.76292/24.08.2022

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 218/25 iulie 2022,
organizează licitaţie publică pentru vânzarea unor terenuri, identificate asfel:
1. Teren în suprafață de 480 mp- nr. cad. 32165, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 1.
2. Teren în suprafață de 383 mp- nr. cad. 32059, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 3.
3. Teren în suprafață de 383 mp- nr. cad. 32060, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 5.
4. Teren în suprafață de 383 mp- nr. cad. 32061, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 7.
5. Teren în suprafață de 384 mp- nr. cad. 32062, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 9.
6. Teren în suprafață de 385 mp- nr. cad. 32063, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 11.
7. Teren în suprafață de 387 mp- nr. cad. 32064, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 13.
8. Teren în suprafață de 389 mp- nr. cad. 32065, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 15.
9. Teren în suprafață de 392 mp- nr. cad. 32066 , proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 17.
10. Teren în suprafață de 394 mp- nr. cad.32067, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 19.
11. Teren în suprafață de 398 mp- nr. cad. 32068, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Vlad Țepeș nr. 21.
12. Teren în suprafață de 530 mp- nr. cad. 32070, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.2.
13. Teren, în suprafață de 512 mp- nr. cad. 32071, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.4;
14. Teren în suprafață de 462 mp-nr.cad. 32072, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.6.
15. Teren în suprafață de 413 mp- nr. cad. 32073 proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.8.
16. Teren în suprafață de 342 mp- nr. cad. 32077, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.10.

17. Teren în suprafață de 616 mp- nr. cad. 32078, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.12.
18. Teren în suprafață de 344 mp- nr. cad. 32079, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.14.
19. Teren în suprafață de 373 mp- nr. cad. 32080, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.16.
20. Teren în suprafață de 455 mp- nr. cad. 32047, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.18.
21. Teren în suprafață de 508 mp- nr. cad. 32048, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.20.
22. Teren în suprafață de 561 mp- nr. cad. 32049, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.22.
23. Teren în suprafață de 614 mp- nr. cad. 32050, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.24.
24. Teren în suprafață de 666 mp- nr. cad. 32051, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.26.
25. Teren în suprafață de 719 mp- nr. cad. 32052, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.28.
26. Teren în suprafață de 772 mp- nr. cad. 32053, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.30.
27. Teren în suprafață de 825 mp- nr. cad. 32054, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.32.
28. Teren în suprafață de 805 mp- nr. cad. 32055, proprietate privată a mun. Alexandria, situat în intravilanul mun. Alexandria, str. Aleea Dimitrie Cantemir nr.34.
Vânzarea terenurilor mentionate se face conform art. 363 din O.U.G. 57/1019, și conform Hotărârii Consiliului Local nr.218/25.07.2022.
Licitaţia va avea loc în data de 22.09.2022 ora 10ºº la sediul Centrului Multifuncțional pentru Tineri din str. Confederatiei, nr.1, Municipiul Alexandria.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in condiţiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările si completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 12.09.2022.

 

anexe vinzare um

 

anexe vinzare um 1