JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7485 / 22.03.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 37 / 24.02.2021, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 20,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat în Str.1 Mai, zona bloc B5.
Licitaţia va avea loc în data de 20.04.2021 orele 11:40 la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.
Actele necesare pentru înscrierea la licitatie se vor depune într-un singur exemplar la Registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 16.04.2021, ora 14:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public si Privat – Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria , telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 13.04.2021.