JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7398/26.03.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 13,00mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, nr.185A in CV51.

Licitatia va avea loc în data de 12.04.2012 orele 11ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, si se va repeta in zilele de 19.04.2012, orele 11ºº si 26.04.2012, orele 11ºº in cazul neadjudecarii.”

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.

Sari la conținut