JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 7336/07.04.2010

”Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, organizează licitaţie publică in scopul inchirierii unui teren apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in str. Libertatii, zina Piata UNIRII pentru difuzare presa..

Licitaţia va avea loc în data de 16.04.2010 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139, si se va repeta in zilele de 23.04.2010, orele 10.00 si 29.04.2010, orele 10.00 in cazul neadjudecarii..

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primarei Municipiului Alexandria, telefon 0247 317 732 int. 136.

Sari la conținut