JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 70458 / 09.08.2022

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării, nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 220/25.07.2022, organizează licitaţie publică pentru închirierea unui teren în suprafaţă de 10,00 mp, aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat la intersecţia Str. Dunării cu Str. 1 Mai.
Licitaţia va avea loc în data de 08.09.2022 ora 11:30 la Centrul Multifuncţional pentru Tineri, din Str. Confederaţiei, nr.1, Municipiul Alexandria.
Actele necesare pentru înscrierea la licitaţie se vor depune la registratura generală a Primăriei Municipiului Alexandria, până la data de 06.09.2022, ora 16:00.
Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra-cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Compartiment Domeniu Public şi Privat.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile Legii 554 / 2004 – privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul Domeniu Public şi Privat – Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, telefon 0247-317732, int.134.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine până cel târziu la data de 29.08.2022.