JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 6899/19.03.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinanad domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor.

Licitatia va avea loc in ziua de 05-04-2012  orele 10:00 la sediul Primariei Alexandria str. Dunarii, nr. 139 pentru zona blocurilor: I22, I22-I19, I23, I23-I24, I25, I19, I26-I27, 804-807.

Informatii suplimentare se pot obtine de la Directia Patrimoniu, Comp Inchiere si Evidenta contracte, tel.0247/317732, int 134.