JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 6163/28.03.2008

„Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii Nr. 139, cod fiscal Nr. 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria situat ia Str. Viilor, Nr. 1A.

Licitatia va avea loc in data de 11.04.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Str. Dunarii, Nr. 139, si se va repeta in zilele de 18.04.2008. orele 10.00 si 06.05.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Mununicipiului Alexandria, Tel. 0247/317732, int. 117.”

Sari la conținut