JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5162/20.03.2008

„Primaria Municipiului Alexandria, cu sediul in Str. Dunarii Nr. 139, cod fiscal 465660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria situat in Str. Independentei , Nr.48.

Licitatia va avea loc in data de 08.04.2008 orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Str. Dunarii, Nr. 139 si se va repeta in zilele de 16.04.2008, orele 10.00 si 23.04.2008, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Dezvoltare Locala din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, tel. 0247/317732 int. 117.”

Sari la conținut