JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 5004/05.03.2010

”Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, organizează licitaţie publică in scopul inchirierii unor spatii comerciale, apartinand domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situate in Piata PECO.

Licitaţia va avea loc în data de 18.03.2010 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139, si se va repeta in zilele de 25.03.2010, orele 10.00 si 01.04.2010, orele 10.00 in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primarei Municipiului Alexandria, telefon 0247 317 732 int. 136.

Sari la conținut