JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3807/16.02.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor.

Licitatia va avea loc in ziua de: 17.03.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor : A7 – A8; 360 – 354; A3 – A4 – B1; 255 – 256; 251; 252; 250 – 252; 305; 306; 307; 329..

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut