JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3806/16.02.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor.

Licitatia va avea loc in ziua de: 15.03.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor : F6 – F7; F6(1 Decembrie); F12; F9 – F10; F13; F11; F12 – F13.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.