JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3805/16.02.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea construirii de copertine si garaje.

Licitatia va avea loc in ziua de: 10.03.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor : 819; 916; 802; V1 – V10; 213; 822.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut