JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3804/16.02.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor. Licitatia va avea loc in ziua de: 08.03.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor : 220 – 221; D1 – D2; 223; 701; 702; 703; L 28; L 29; D; E; D – E – BCR.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.