JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3803/16.02.2011

,, Primaria municipiului Alexandria , cu sediul in str.Dunarii , nr.139 , organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unor terenuri apartinind domeniului public de interes local in vederea parcarii autoturismelor.

Licitatia va avea loc in ziua de: 02.03.2011 orele 1000 la sediul Primariei Alexandria , str.Dunarii nr.139 pentru zona blocurilor : 715; 713; 712; 711; V1 – V7; V8; V9; V4; H127; T1 – T4; BM1 – BM3.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Valorificare Administrare Patrimoniu , Comp Incheiere si Evidenta contracte , tel.0247 / 317732 , int.134.

Sari la conținut