JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3581/09.02.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 68,00mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Fratii Golesti, nr.46A .

Licitatia va avea loc în data de 07.03.2012 orele 10ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, si se va repeta in zilele de 14.03.2012, orele 10ºº si 21.03.2012, orele 10ºº in cazul neadjudecarii.”

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.