JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3471/08.02.2012

“Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitatie publicã deschisã in scopul concesionarii unui teren in suprafata de 34,00 mp., apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Viitorului, nr.72, perioada de concesionare de 15 ani.

Licitatia va avea loc în data de 07.03.2012, orele 10ºº, la sediul Primariei municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primariei municipiului Alexandria, panã în preziua licitatiei, ora 16ºº, intr-un singur exemplar in limba romana.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax.0247317728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la data de 27.02.2012. “