JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.33794/20.12.2017

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile HCL Nr. 186 din 28.06.2017, organizeazã licitaţie publică organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 412,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunarii, zona Fruleg.

Licitaţia va avea loc la data de 30.01.2018, orele 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar documentele necesare pentru inscrierea la licitatie se  primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria,  pânã  în preziua datei de  licitaţie, orele 16ºº.

Documentaţia de licitatie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat.

Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie in conditiile Legii 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Gestionare Patrimoniu Public si Privat din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.