JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 3073/27.01.2016

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren in suprafaţa de 335,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in strada Alexandru Ghica, nr. 107B.

Licitaţia va avea loc în data de 23.02.2016 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.