JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR.3040 /29.01.2014

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică  pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 314,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Dunarii, nr.135B in CV68.

Licitaţia va avea loc în data de 20.02.2014 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, şi se va repeta în zilele de  27.02.2014, orele 11ºº şi 06.03.2014, orele 11ºº în cazul neadjudecării.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.”

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.