JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 30277/09.12.2009

”Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, organizează licitaţie publică in scopul  închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situate in DJ 504 Alexandria – Cernetu – amplasare stalpi de medie tensiune; str. Libertatii, Nr. 363, Bl. H2, Sc. A, Ap. 2, alee acces exterior si amenjare balcon; Str. 1 Mai, Nr. 68, Bl. 68, Bl. 202, Sc. C,Ap. 42 – extindere spatiu si alee acces..

Licitaţia va avea loc în ziua de 14.12.2009 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139 şi se va repeta în zilele de 21.12.2009, orele 10.00  şi de 28.12.2009 ora 10.00, în cazul neadjudecării.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Valorificare Administrare Patrimoniu, din cadrul Primariei Mun. Alexandria, telefon 0247/317732 int. 136”

Sari la conținut