JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 28315/13.11.2009

”Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, organizează licitaţie publică pentru vanzarea unui teren, aparţinând domeniului privat de interes local al Municipiului Alexandria, situat in zona Agromec, tarlaua 50.

Licitaţia va avea loc în ziua de 14.01.2010 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139 şi se va repeta în zilele de 21.01.2010, orele 10.00  şi de 28.01.2010 ora 10.00, în cazul neadjudecării.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Valorificare Administrare Patrimoniu, din cadrul Primariei Mun. Alexandria, telefon 0247/317732 int. 167”

Sari la conținut