JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 28315/13.11.2009

”Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139 organizează licitaţie publică pentru închirierea unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local în vederea amplasării de panouri publicitare.

Licitaţia va avea loc în ziua de 24.11.2009 ora 10.00, la sediul Primăriei Alexandria, Str.Dunării nr.139 şi se va repeta în zilele de 02.12.2009 şi 08.12.2009 ora 10.00, în cazul neadjudecării.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia Valorificare Administrare Patrimoniu, Compartimentul Licitaţii.”

Sari la conținut