JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 27854/07.12.2012

,, Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren în suprafaţă de 13,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat pe strada Dunării, nr. 230B în CV 91.

Licitaţia va avea loc în data de 10.01.2013 orele 11ºº la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, str. Dunării, nr. 139, şi se va repeta în zilele de 17.01.2013, orele 11ºº şi 24.01.2013, orele 11ºº în cazul neadjudecării.”

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132.