JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 2684/29.01.2013

“Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizeazã licitaţie publicã deschisã în scopul concesionarii unui teren în suprafaţă de 396,00 mp., aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în Unirii, nr. 1A în CV 6, perioada de concesionare de 25 ani.

Licitaţia va avea loc în data de 21.02.2013, orele 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei municipiului Alexandria, pânã în preziua licitaţiei, ora 16ºº, într-un singur exemplar în limba română.

Documentaţia de licitaţie poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, Serviciul Valorificare Patrimoniu, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.

Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 14.02.2013 “