JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 2557/27.01.2012

,, Primaria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunarii nr.139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica pentru vanzarea unui teren in suprafata de 46,00mp, apartinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat in str. Alexandru Ghica, nr.148D, in CV 25 .

Licitatia va avea loc în data de 23.02.2012 orele 10ºº la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii, nr. 139, si se va repeta in zilele de 06.03.2012, orele 10ºº si 13.03.2012, orele 10ºº in cazul neadjudecarii.”

Informatii suplimentare se pot obtine la Serviciul Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Alexandria , telefon 0247317732, int.132

Sari la conținut