JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 25517/08.10.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, cod fiscal nr. 4652660, organizeaza licitatie publica  in scopul inchirierii unui teren,  apartinand domeniului privat  de interes local al Municipiului Alexandria situat in, str.Dunarii, zona bloc H127_activitate comert .

Licitatia va avea loc in data de 16.10.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 23.10.2009, orele 10.00  si  30.10.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 167.

Sari la conținut