JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 24977/19.10.2021

Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Alexandria nr. 247/29.09.2021, organizeazã licitaţie publicã în scopul concesionării unui bun, imobil-teren , în suprafaţă de 7.536,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, cu nr. cadastral 26081, situat în strada Drum de Centură, nr. 97. Perioada de concesionare este de 49 ani.
Licitaţia va avea loc la data de 17.11.2021, orele 10ºº, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, iar ofertele se primesc la registratura Primăriei Municipiului Alexandria, pânã în preziua datei de licitaţie, orele 16ºº, într-un singur exemplar în limba română. Documentaţia de atribuire poate fi studiată şi achiziţionată, contra cost, la sediul Primăriei Municipiului Alexandria, Serviciul Gestionare Patrimoniu Public şi Privat, tel. 0247317732, int.132, fax. 0247317728.
Împotriva licitaţiei se poate face contestaţie în condiţiile prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Clarificările privind licitaţia se pot obţine maxim până la data de 08.11.2021.