JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 24806/09.10.2009

Primaria Municipiului  Alexandria, cu sediul in str. Dunarii, nr. 139, cod fiscal nr. 4652660, organizeaza licitatie publica  pentru vanzarea unui teren,  apartinand domeniului privat  de interes local al Municipiului Alexandria situat in , str.Independentei, nr. 48.

Licitatia va avea loc in data de 22.10.2009, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandria, str. Dunarii,  nr. 139, si se va repeta in zilele de 29.10.2009, orele 10.00  si  05.11.2009, orele 10.00,  in cazul neadjudecarii.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 167.

Sari la conținut