JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 2397/02.02.2010

”Primăria Municipiului Alexandria, cu sediul în Str. Dunării nr.139, Judetul Teleorman, cod fiscal nr. 4652660, organizează licitaţie publică deschisa in scopul concesionarii unui teren in suprafata de 286,00 mp., apartinand domeniului privat de interes local al Municipiul Alexandria, situat in str.Dunarii, nr. 281, zona Fruleg, perioada de concesionare de 25 ani.

Licitaţia va avea loc în data de 02.03.2010 ora 10.00, la sediul Primăriei Mun. Alexandria, Str.Dunării nr.139, iar ofertele se primesc la registratura Primariei

Municipiulu Alexandria pana in preziua licitatiei, ora 16.00, intr-un singur exemplar in limba romana.

In cazul neadjudecarii licitatia se va repeta în data de 09.03.2010, orele 10.00 in acelesi conditii.

Documentatia de licitatie poate fi studiata si achizitionata, contra cost, la sediul Primariei Municipiului Alexandria, Serviciu Valorificare Patrimoniu, tel. 0247 731 572, fax. 0247 317 728.

Clarificarile privind licitatia se pot obtine maxim pana la 24.02.2010.