JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 23950/30.10.2012

,, Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în str. Dunării nr.139, cod fiscal 4652660, organizează licitaţie publică pentru vânzarea unui teren, în suprafaţă de 27,00 mp, aparţinând domeniului privat de interes local al municipiului Alexandria, situat în strada Ion Creangă, nr.55A, CV84.

Licitaţia va avea loc în data de 21.11.2012, orele 11ºº, la sediul Primăriei municipiului Alexandria, str. Dunării, nr.139 şi se va repeta în zilele de 28.11.2012, orele 11ºº şi 05.12..2012 orele 11ºº, în cazul neadjudecării .

Informaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Valorificare Patrimoniu, din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247317732, int.132.

Sari la conținut