JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 22415/28.10.2010

Primăria municipiului Alexandria, cu sediul în strada Dunării nr. 139, judeţul Teleorman organizează licitaţie publică, pentru închirierea unor terenuri, aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, în vederea parcării autoturismelor.

Licitaţia va avea loc în data de 18.11.2010, ora 1000 la sediul Primăriei municipiului Alexandria, strada Dunării nr. 139, pentru zona blocurilor 702, 703, 703 FG, 713.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Compartimentul încheiere şi evidenţă contracte -Direcţia Administrare, Valorificare Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Alexandria, telefon 0247/317732 int. 117.