JUDEŢUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA NR. 21730/17.10.2008

„Primaria municipiului Alexandris, cu sediul in Str. Dunarii, Nr. 139, cod fiscal 4652660, organizeaza licitatie publica ,in scopul inchirierii unui teren apartinand domeniului public de interes local al Municipiului Alexandria, situat in str. Dunarii, bl. F3, sc. A, parter si un teren situat in str. Dunarii, nr. 17, bl. M16, parter.

Licitatia va avea loc in data de 27.11.2008, orele 10.00 la sediul Primariei Municipiului Alexandri, Str. Dunarii, Nr. 139, si se va repeta in zilele de 04.12.2008 si de 11.12.2008, in caz de neadjudecare”.

Informatii suplimentare se pot obtine la Directia Administrare Valorificare Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Alexandria, telefon 0247317732 int. 117.

Sari la conținut